PREČU GARANTIJAS NOTEIKUMI

Precēm no ’’Inter Cars Latvija’’ preču grupām tiek nodrošināta garantija atbilstoši LR likumdošanai, ja prece tiek lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju un atbilstoši ražotāja paredzētajiem mērķiem.

Uz precēm, ko Pārdevējs pārdod Pircējam, attiecas visi šo preču ražotāju noteiktie garantijas nosacījumi un garantijas termiņi, kā definēts konkrētās preces tehniskajā dokumentācijā, ja tāda ir pievienota. Garantijas termiņš tiek rēķināts no momenta, kad attiecīgā prece tiek pārdota Pircējam.

Garantijas laikā remonta nepieciešamības gadījumā, prece ir jānogādā pie tās tiešā pārdevēja vai ’’Inter Cars Latvija’’ birojā, uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu - čeka oriģinālu un aizpildītu garantijas talonu.

Garantija sedz tikai un vienīgi nekvalitatīvo rezerves daļu un nesedz ar to nomaiņu saistītos servisa darbus, kā arī nesedz transporta izmaksas (maksu par nobrauktiem km). Garantija neattiecas uz eļļām, smērvielām, tehniskiem šķidrumiem, izolācijas materiāliem, spuldzītēm, drošinātājiem.

Ja preces nav iespējams salabot un tās ir jāmaina, Pircēja pienākums ir tās nogādāt Pārdevējam oriģinālajā iepakojumā un oriģinālajā komplektācijā, izņemot tos gadījumus, ja to nepieprasa atbilstošās preces ražotāja garantijas noteikumi.

Ja tiek noskaidrots, ka preces, kuras tika nosūtītas garantijas remontam uz ārzemēm, atbilst ražotāja specifikācijām, standartiem, kā arī tehniskajiem nosacījumiem, kas norādīti preču tehniskajā dokumentācijā, un pilnīgi darbojas vai arī preces tika sabojātas (patvaļīgi remontējot, patvaļīgi izmainot komplektāciju u.tml.), šīm precēm garantijas remonts netiek veikts, preču transportēšanas un citus ar to saistītos Pārdevēja izdevumus sedz Pircējs.

Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka preces, kas tika pasūtītas pēc speciāliem Pircēja pasūtījumiem, un/vai pasūtītas, izmantojot meklēšanas sistēmas „Online" IC kataloga programmu tiešo pasūtījumu no vairumtirdzniecības noliktavas Polijā, netiek pieņemtas atpakaļ, izņemot gadījumus, ja preces ir sliktas kvalitātes.

Garantija ir spēkā tikai ’’Inter Cars Latvija’’ iegādātajām precēm.
Eiropas valstī iegādātas analogas preces, garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ir jānogādā attiecīgi uz to veikalu, kuru norādījis preces pārdevējs.
Izmaksas par normālu uzturēšanu, profilaktisku apkopi vai nomaiņu detaļām, kas nav nepilnīgas, sedz pircējs.
Garantijā neietilpst preces transportēšana - nogādāšana veikalā un piegāde pēc remonta. Garantijas remonti tiek veikti tikai sertificētos servisos.

GARANTIJA NAV SPĒKĀ

  • Ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, pārtaisīšanas, modifikācijas, sliktas uzturēšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā.
  • Ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ.
  • Ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai arī jebkurā citā servisā, kas nav sertificēts serviss.
  • Ja preces ir tikušas izmantotas komerciālos nolūkos (piemēram, iznomātas, taksim, operatīvajam transportam, sporta pasākumiem).
  • Ja pircējs nespēj uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu - čeku un pareizi aizpildītu garantijas talonu.
  • Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskos defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.
  • Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskos defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

GARANTIJAS IESNIEGŠANA:

  • Lai “Inter Cars Latvija” izskatītu preču garantiju, klientam jāiesniedz aizpildīta GARANTIJAS PIETEIKUMA veidlapa. Veidlapas paraugs pieejams zemāk esošā saitē. Veidlapu var izdrukāt no saites un aizpildīt ar roku vai lejupielādēt PDF formātā, aizpildīt elektroniski un izdrukāt. Aizpildītu pieteikumu klientam jāiesniedz “Inter Cars Latvija” filiālē, kurā iegādāta prece. Iesniedzot preču garantiju, klientam tiek piešķirts Pieņemšanas-Nodošanas akts, kas apliecina to, ka klients ir nodevis preci uz garantijas izskatīšanu.