Katrā izdevumā cenšamies katram interesentam pasniegt maksimāli daudz informācijas par jaunumiem auto tehnoloģiju industrijā. 
Žurnāls "Informācija" iznāk reizi ceturksnī. Žurnāls "Kravas transports" iznāk reizi pusgadā. 

PIETEIKTIES ŽURNĀLA SAŅEMŠANAI AR PASTU

JAUNĀKAIS IZDEVUMS