KĻŪT PAR KLIENTU

Artikulu skaits > 1 MILJONS

Pasažieru automobiļu, kravas automobiļu, motociklu rezerves daļu, aksesuāru, moto ekipējuma un apģērba, servisa iekārtu un instrumentu

Lielākā „Inter Cars” rezerves daļu noliktava Baltijā

Filiāles Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Ventspilī, Bauskā, Jelgavā, Talsos, Saldū, Kuldīgā, Rēzeknē, Jēkabpilī un Gulbenē.

24h piegāde no „Inter Cars” loģistikas centra Polijā

(ja nevarēsiet atrast kādu no precēm mūsu filiālēs)

Ērti lietojami katalogi: IC Katalog, WEB Katalog

Kļūt par klientu

Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA "Inter Cars Latvija" (vienotais reģ.Nr. 40103315276, kontaktinformācija: Plieņciema iela 35, Mārupe, LV-2167, e-pasta adrese: [email protected], mājas lapa www.intercars.lv) (turpmāk – Pārzinis).

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas, informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses

Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības "tikt aizmirstam").

* Obligāti aizpildāmie lauki