Publicēšanas datums: 2023-02-27

Pieteikšanās NRF apmācībām


REĢISTRĒJIES ŠEITNRF TEHNISKĀS APMĀCĪBAS - TRANSPORTLĪDZEKĻU GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS

• Aukstumaģenta fizikāli ķīmiskās īpašības.
• Aukstumaģenta termodinamika A/C sistēmā.
• Atsevišķu komponentu nozīme kā ievads A/C sistēmas darbības un diagnostikas izpratnei.
• A/C sistēmas temperatūras diagnostika.
• A/C sistēmas spiediena diagnostika.
• A/C sistēmas atsevišķu komponentu bojājumu atpazīšana.
• A/C sistēmā palikušās eļļas analīze kā bojājumu noteikšanas metode.
• A/C sistēmas bojājuma cēloņa noteikšana pēc kompresora bojājuma.
• A/C sistēmas noplūžu atrašanas metodes un procedūras.
• A/C sistēmas kompresora maiņa, eļļas un tās daudzuma izvēle.

Lektors – PRZEMYSŁAW CZAPSKI
- Apmācības notiks angļu valodā un tiks tulkotas uz latviešu valodu