Publicēšanas datums: 2023-03-24

Pieteikšanās BOSCH apmācībām

REĢISTRĒJIES ŠEIT


DARBS AR AUGSTSPRIEGUMA AUTOMOBIĻIEM

▶ Pamatzināšanas par elektrību kā automobiļu enerģijas avotu
▶ Dažādi alternatīvas piedziņas veidi un sistēmas
▶ Elektrisko automobiļu uzbūve, funkcija un darbības režīms
▶ Noteikumi, kas attiecas uz speciāli elektro automobiļu apkalpošanai paredzētās darbavietas ierīkošanu
▶ Drošības pasākumi, lai novērstu elektriskās strāvas vadīšanu caur ķermeni un dzirksteļu veidošanos
▶ Ar elektrību saistītā bīstamība un pirmā palīdzība
▶ Bezsprieguma automobiļa definīcija
▶ Tehniskā atbildība
▶ Praktiskā kārtība, strādājot ar augstsprieguma komponentēm un sistēmām
▶ Apmācības par bezsprieguma automobiļiem
▶ Praktiskie uzdevumi un demonstrācijas

Lektors – Igors Putra
- Apmācības notiks latviešu valodā.