Publicēšanas datums: 2020-12-01

ISKRA AKCIJAISKRA AKCIJAS NOTEIKUMI