Publicēšanas datums: 2020-08-28

GATES AKCIJAGATES AKCIJAS NOTEIKUMI