Publicēšanas datums: 2019-10-31

GATES AKCIJAGATES AKCIJAS NOTEIKUMI